top of page
Beyaz Icon.png

Yıldızlardan ilham alarak biyoteknolojinin ve çocuklarımızın yarınını oluşturuyoruz.

Peki nasıl yapıyoruz ?

Image by Steven Kamenar

Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması

Natural Cosmetics in Petri Dish

Know/how ile sonuç odaklı Ar&Ge çalışmaları

Destek & Basın
Beyaz sayfa

Misyonumuz

Bu toprakların gücüne güveniyoruz. Bu toprakların gücünden ve yıldızlardan ilham alarak mikroorganizmaları endüstrinin ihtiyaç duyulan her alanına entegre edecek Ar&Ge çalışmalarına imza atıyoruz. Bu doğrultuda tarımda sürdürülebilirliği sağlıyor, sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşılmasını hedefliyoruz.

 

Böylelikle geleceği herkes için daha yaşanılabilir kılmayı amaçlıyoruz.

Vizyonumuz

Genç bir girişimcinin sıradan olmaktan sıkılıp, sınırın ötesine geçen teknolojiler yaratma azminden yola çıkılarak kurulan Chivalric Regulus Biyoteknoloji, hali hazırda pek çok sektörden firmaya Ar&Ge çalışmalarında destek ve ilham olmaktadır.

bottom of page